Przygotowanie, zaprogramowanie i wdrożenie projektu badawczego, którego celem jest całkowita automatyzacja procesu walcowania w Hucie Łabędy.