System sterowania i monitoringu zasuw działowych.

Na zlecenie i przy współpracy z Przedsiębiorstwem Budowy Kopalń PeBeKa wykonaliśmy oprogramowanie systemu sterowania i monitoringu rurociągów wody oraz system sterowania zasuw w komorze K5 dla Zakładów Hydrotechnicznych KGHM.

Projekt obejmował:

  • Wykonanie oprogramowania systemu sterowania napędami ustawczymi AUMA.
  • Stworzenie wizualizacji w oparciu o GE QuickPanel control.
  • Uruchomienie oraz testy funkcjonalne na obiekcie.
  • Przygotowanie oprogramowania do integracji z systemem SCADA.

Zadaniem PeBeKa było zbudowanie rurociągu  zwrotnej wody technologicznej o łącznej długości 4,6 kilometra wraz z obiektami towarzyszącymi, instalacją elektryczną i sterowniczą oraz armaturą służącą do sterowania przepływem wody w rurociągu.

W kolejnym etapie budowy rurociągu wybudowano żelbetowe komory zasuw działowych KZ-1 i KZ-2 oraz zmodernizowano istniejącą komorę K-5. Dodatkowo zamontowano zasuwy wraz z całą infrastrukturą. Dzięki tej instalacji możliwe jest sterowanie przepływem wody w rurociągu.

Kategoria

HMI //

Portfolio